Į Pradžią Veikla

Apie biblioteką

Radviliškis, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1567 metais, turi ilgą ir sudėtingą istoriją. Joje išsiskiria Nepriklausomybės laikotarpis, kada miestas ypač suklestėjo, pagyvėjo jo kultūrinis gyvenimas.

Nepriklausomos Lietuvos metais Radviliškio krašte, ypač kaimo vietovėse, be Šaulių namų, bažnyčių ir jų parapijų salių, nebuvo jokių kultūros namų ar kitų pastatų kultūriniam darbui organizuoti.

Tam tikrą kultūrinę veiklą plėtojo to meto knygynai, nuo kurių, matyt, ir nusidriekė bibliotekų ištakos.

Tuometiniame Radviliškyje atskirų organizacijų ir asmenų iniciatyva steigtos bibliotekos, bet labai nekoordinuotai. Pirmojo naujai įsteigto Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinio susirinkimo anketos duomenimis, 1932 metais Radviliškyje veikė miesto parapijos, Vinco Kudirkos pradžios mokyklos, pradžios mokyklos Nr. 2, vidurinės mokyklos, geležinkelio kuopos karininkų ir geležinkelio kuopos kareivių bibliotekos. Jos turėjo palyginti nedaug knygų, kurias skaitė keliasdešimt skaitytojų. Remiantis kitais šaltiniais, 1934 metais pastatytuose Radviliškio šaulių namuose buvo masinė biblioteka. Išliko žinių, kad Šaulių biblioteka turėjo 8000 egzempliorių knygų. Tačiau nežinoma, ar tai buvo ta pati biblioteka, ar kita.

Radviliškio valstybinė viešoji biblioteka įkurta 1937 metų kovo 15 dieną, pradėjus realizuoti viešųjų bibliotekų įstatymą. Ji buvo atidaryta kartu su skaitykla. Pirmasis bibliotekos vedėjas  ̶  Juozas Paškevičius.

1940 metais pradėtas keisti fondų turinys.

1941 metais prasidėjęs karas sutrikdė bibliotekos veiklą.

1949 metais biblioteka veikė buvusiuose Šaulių namuose. Čia kilo gaisras, sunaikinęs nemažai knygų.

1950 metais biblioteka jau turėjo Skaityklą, į kurią vakarais rinkdavosi jaunimas.

1951 metais įkurta Rajoninė vaikų biblioteka.

1974 metais Viešoji biblioteka perkelta į naujas patalpas S. Dariaus ir S. Girėno 9 ( buvusi V. Kapsuko).

1975 metais Viešosios bibliotekos iniciatyva atidarytas kraštiečio, rašytojo Jono Marcinkevičiaus memorialinis muziejus.